Przyszła do nas wiosna

słoneczna, radosna.

Budzi ptaki,

budzi drzewa

ze skowronkiem śpiewa!