15 lutego w oddziale 6-latków w ramach realizacji innowacji pedagogicznej odbył się przegląd wierszy logopedycznych zatytułowany ” Wierszyki łamiące języki” . Odświętnie ubrani przedszkolacy pięknie recytowali niezwykle trudne wiersze, a w przerwach bawili się przy piosenkach logopedycznych oraz podziwiali kunszt recytatorski zaproszonych gości.