„Matematyka porządkuje życie przedszkolaka – pozwala mu orientować się w czasie, przestrzeni, schemacie własnego ciała. Pozwala analizować i wyciągać wnioski dotyczące prawdopodobieństwa niektórych zdarzeń. Pomaga dążyć do sprawiedliwego rozwiązywania konfliktów, choćby poprzez dzielenie się po równo”

Dlatego tak ważnym aspektem jest edukacja matematyczna w przedszkolu.

Dzieci z grupy Żabek uczestniczyły w otwartych zajęciach matematycznych prowadzonych przez Panią Bernadeta Niełacna. Doskonale radzili sobie z obliczeniami, analizowaniem i wyciąganiem wniosków.

Otwarte zajęcia matematyczne- grupa Żabki- film