Okres rozliczeniowy za przedszkole upłynął 15.03.2020r. uprzejmie prosimy wszystkich rodziców o dokonywanie opłat.

Nie ma potrzeby dostarczania książeczek opłat do przedszkola.

Bardzo dziękujemy.