Miniony tydzień w grupie Rybek upłynął pod znakiem muzyki. Przedszkolaki poznały nazwy różnych instrumentów, ich budowę oraz zapoznały się z pracą dyrygenta. Największą atrakcją dla dzieci była oczywiści samodzielna gra na instrumentach.