Wizyta Pani Archeolog

W miniony piątek gościliśmy w swoim przedszkolu specjalnego gościa odwiedziła nas Pani Agnieszka Łukaszczyk, która jest archeologiem. Pani Agnieszka przybliżyła przedszkolakom zawód archeologa oraz dowiedzieliśmy się w jaki sposób można odkrywać dawną historię.  Pani archeolog przyniosła ze sobą skarby, które znalazła podczas wykonywania swojej pracy. Nasi przedszkolacy z wielkim zaciekawieniem słuchali i oglądali skarby z przeszłości. Następnie nasi przedszkolacy wzięli udział w warsztatach plastycznych w trakcie których lepili przedmioty, które sami chcieliby odnaleźć będąc archeologami.

 

Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce za ciekawą lekcje oraz mile spędzony czas.

 

WIZYTA PANA POLICJANTA

Dnia 21.10.2021r. odwiedził nas Pan Policjant  mł. asp.  Arkadiusz Kopras. 

Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pan policjant przybliżył dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomniał jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię.

Dzieci dowiedziały się, jak bezpiecznie podróżować, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem.

Pan policjant zaprezentował wyposażenie policyjne – kajdanki, lizak, odznakę, niezbędne podczas wykonywanej pracy. Jednak największym zainteresowaniem cieszyło się oglądanie policyjnego radiowozu. Dzieci miały okazję usiąść w środku samochodu i poczuć się jak prawdziwi policjanci.

Serdecznie dziękujemy Panu Policjantowi za wspaniałe przeżycia i przybliżenie tak odpowiedzialnego zawodu, jakim jest zawód policjanta.

W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa dotyczącego ruchu drogowego i bezpiecznej zabawy dzieci wręczyły policjantowi podziękowanie.

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE

Dnia 20.10.2021r. dzieci z grupy Rybek wybrały się z wizytą do biblioteki. Pani Edyta przeczytała przedszkolakom bajkę o kasztanach. Serdecznie dziękujemy, za mile spędzone popołunie.

W drodze powtornej dzieci zebrały skarby PANI JESIENI i zrobiły jesienne bukiety.

Życzenia dla Pana doktora Jana Stekiel

Pan doktor Jan Stekiel jakiś czas temu obchodził urodziny oraz 65-lecie pracy zawodowej. Delegacja z naszego przedszkola wraz z Panią dyrektor udała się do ośrodka zdrowia aby odśpiewać sto lat i złożyć najserdeczniejsze życzenia Panu doktorowi.

 

 

Przegląd plastyczno-recytatorski „Kapelusz Pani Jesieni”

Dnia 19.10.2021r. w naszym przedszkolu odbył się PRZEGLĄD PLASTYCZNO-RECYTATORSKI „Kapelusz Pani Jesieni” celem przeglądu było m.in.

*rozbudzenie wyobraźni oraz poczucia estetyki,

*rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi,

*zachęcanie do wspólnego współdziałania z rodzicami,

*promowanie rodzinnej atmosfery podczas wspólnego wykonywania pracy plastycznej,

*zachęcenie do obserwacji przyrody jesienią,

*uwrażliwienie na piękno poetyckiego słowa.

*rozwijanie umiejętności recytatorskich.

 

Trzeba przyznać, że kapelusze były piękne i bardzo różnorodne. Pomysłowość i zaangażowanie rodziców oraz przedszkolaków przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.

 

Serdecznie dziękujemy, za tak duże zainteresowanie przeglądem oraz za zaangażowanie i pracę która została włożona w przygotowanie kapeluszy.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ – zdjęcia i film

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto dla pracowników oświaty. Nasze przedszkolaki podziękowały swoim ukochanym Paniom i Pracownikom Przedszkola za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie. W tym uroczystym dniu dzieci zaprezentowały piosenki, tańce oraz pięknie wyrecytowali wierszyki.

Ten dzień dla wszystkich upłynął w miłej i serdecznej atmosferze, a wrażenia na długo pozostaną w naszej pamięci.

 

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, za piękne kwiaty.

Dzień Edukacji Narodowej- film 

 

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

OFERTA BEZPŁATNEJ POMOCY DLA DZIECI, RODZICÓW, NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022

Realizacja poniższych form pomocy (zwłaszcza grupowych) będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej i związanej z nią konieczności przestrzegania środków ostrożności i nakładanych obostrzeń.

I. Oferta pomocy dla rodziców na terenie poradni i przedszkoli

1. Oferta na terenie poradni

• konsultacje psychologiczne w ramach dyżurów – poniedziałek lub środa w godzinach od 15:00 do 18:00 (wg ustalonego na ten rok szkolny planu dyżurów)

• terapia rodzin (I. Ambroży)

• Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby do nas mówiły” warsztaty (M. Ciechowska-Kowalczyk / I. Ambroży i B. Mrula – 7 spotkań po 2,5 godz.)

• grupa wsparcia dla rodziców – kontynuacja dla chętnych rodziców biorących udział w warsztatach (M. Ciechowska-Kowalczyk, B. Kuświk)

• Apteczka współczesnego rodzica – cykl warsztatów profilaktycznych dla rodziców (I. Ambroży i B. Mrula – 6 spotkań po 3 godz. – kontynuacja spotkań grupy, która rozpoczęła spotkania w marcu 2020 r.)

2. Oferta na terenie przedszkoli

Prelekcje i prezentacje multimedialne dotyczące m.in.

• gotowości szkolnej oraz roli rodziców w przygotowaniu dziecka do klasy I

(M. Rowińska-Pietrakowska / B. Mrula / H. Młoczyńska-Suchorzewska)

• stymulacji rozwoju dziecka oraz funkcji percepcyjno-motorycznych z pokazem ćwiczeń i pomocy (M. Rowińska-Pietrakowska / M. Wabińska)

• rozwoju mowy i wad wymowy z pokazem ćwiczeń narządów artykulacyjnych (logopedzi)

• integracji sensorycznej w przedszkolu (A. Mejer-Iberhan, I. Lenczewska)

• reagowania na niepożądane zachowania dziecka (I. Ambroży)

• błędów wychowawczych popełnianych przez rodziców (B. Mrula)

• zasad korzystania dzieci z nowoczesnych technologii (I. Ambroży)

• urządzeń elektronicznych w rękach małego dziecka (B. Mrula, M. Bochniak)

• mediów elektronicznych – zagrożeń i możliwości (D. Nowak)

• wsparcia dzieci wysoko wrażliwych (M. Miszkin-Kukułka, M. Twardowska)

II. Oferta pomocy dla nauczycieli na terenie poradni i przedszkoli

1. Oferta na terenie poradni

- sieci wsparcia i współpracy

- konsultacje i pomoc merytoryczna wg zgłaszanych potrzeb

- konsultacje psychologiczne w ramach dyżurów – poniedziałek lub środa w godzinach od 15:00 do 18:00 (wg ustalonego na ten rok szkolny planu dyżurów)

2. Oferta na terenie przedszkoli

- obserwacje dzieci

- konsultacje i pomoc merytoryczna wg zgłaszanych potrzeb

- szkolenia, prelekcje i prezentacje multimedialne dotyczące m.in.

• sprawnej ręki (usprawniania motoryki małej, ćwiczeń) (I. Lenczewska / B. Baraniak)

• lateralizacji – jej przyczyn, objawów, diagnozy (M. Rowińska-Pietrakowska)

• gotowości szkolnej (pedagodzy)

• ryzyka dysleksji i symptomów dysleksji (pedagodzy)

• rozwoju mowy i wad wymowy z pokazem ćwiczeń narządów artykulacyjnych (logopedzi)

• dziecka z niepełnosprawnością wzroku (I. Lenczewska / J. Kozłowska)

• dziecka w sytuacji rozwodu rodziców (I. Ambroży)

• dziecka z zaburzeniami zachowania i emocji – strategie pomocy (I. Ambroży)

• dostosowania wymagań edukacyjnych wobec dziecka niesłyszącego i słabo słyszącego (M. Wabińska)

• dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera – włączenie do grupy rówieśniczej i tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się (V. Miszkin, I. Ambroży, I. Kaźmierczak)

III. Oferta dla dzieci

1. Zajęcia informacyjno-edukacyjne „Poradnia przyjazna dzieciom” na terenie poradni (I. Kaźmierczak i M. Rowińska-Pietrakowska)

2. Badania przesiewowe słuchu, mowy i funkcji słuchowych na terenie przedszkoli (B. Mrula i K. Wardeńska)

3. Chronimy dzieci – zajęcia z zakresu profilaktyki przemocy i wykorzystania seksualnego opracowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (M. Rowińska – Pietrakowska, I. Ambroży – 2-3 spotkania dla grup dzieci 5-6 letnich)

4. Uczę się bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych. Zajęcia psychoedukacyjne dla 5-6 letnich – 3 godz. (B. Baraniak, D. Nowak)

5. Poprzez ruch do pisania – warsztat dla dzieci 5-6 letnich na terenie przedszkola – 3 godz. (I. Lenczewska, A. Mejer – Iberhan

DZIEŃ UŚMIECHU W GRUPIE MOTYLI I RYBEK

1 października nasze przedszkole włączyło się w obchody Światowego Dnia Uśmiechu.

 

Głównym naszym celem jest uświadomienie dzieciom znaczenia optymistycznego podejścia do życia. Uśmiech nic nas nie kosztuje, a jak wiele może znaczyć dla drugiego człowieka. Dzielmy się nim, każdego dnia.

Śmiech to zdrowie, szczęście. Jednym przychodzi on łatwiej, innym trudniej. Zabawy 1 października miały każdego przedszkolaka wprawić w dobry nastrój i wywołać dużo uśmiechu na twarzy, tak też było.

DZIEŃ CHŁOPCA W GRUPIE MOTYLKI I RYBKI

W tym dniu szczególnym – września trzydziestego,

Witamy serdecznie chłopaka każdego.

Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń,

Innych przyjemności już nawet nie zliczę!

 

30 września to bardzo ważny dzień na całym świecie obchodzimy DZIEŃ CHŁOPCA. W naszym przedszkolu obchodziliśmy ten dzień na sportowo. W każdej grupie wybrani zostali najsympatyczniejsi chłopcy, wyboru dokonały dziewczynki przydzielając serduszka . W grupie Rybek najsympatyczniejszym chłopcem został Kuba P. a w grupie Motyli Igorek. To nie ostatnie tytułu jakie zostały przyznane tego dnia wybrani zostali m.in. Mistrz Tańca, Mistrz celnego oka, Mistrz piki nożnej, mistrz liczenia. Wszystkim zwycięzcom bardzo gratulujemy. Dziewczynki tego dnia miały również szczególne zadanie wcieliły się w rolę w rolę czirliderek, które bardzo dobrze dopingowały chłopców podczas konkurencji a następnie wręczyły medale SUPER CHŁOPAKÓW i upominki.

Dzień Uśmiechu w grupie Żabki

W pierwszy piątek października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Uśmiechu. W końcu uśmiech ma wielką moc – poprawia humor, pomaga wyrazić uczucia, pokazać pozytywne nastawienie  i wspiera nas w trudnych chwilach. Uśmiech ma także magiczną moc… Redukuje stres i nie tylko!

Już od rana w przedszkolu panowała przyjazna atmosfera. Nie tylko uśmiech królował na sali, ale także słoneczko, które jest symbolem koloru żółtego i szczęścia. 1 października wszystkie przedszkolaki z grupy Żabki pojawiły się w przedszkolu ubrane na żółto i szeroko uśmiechnięte. Każde dziecko zapozowało do zdjęcia ze słoneczkiem i szerokim uśmiechem. Następnie przedszkolaki wykonały ogromną, uśmiechniętą buzię.

Żabki otrzymały także bardzo trudne zadanie – musiały ugryźć cytrynę i następnie uśmiechnąć się! Wszystkim bez problemu się to udało!

Strona 1 z 8412345...102030...Ostatnia »