Publicznego Przedszkola „Calineczka” w Czarnymlesie

 

Dyrektor:

Maria Radajewska nauczyciel dyplomowany wykształcenie: wyższe magisterskie – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowez arteterapią,kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej,

Nauczycielki :

Aneta Roga nauczyciel dyplomowany wykształcenie: wyższe magisterskie – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe ,oligofrenopedagogika, 
Bernadeta Niełacna  nauczyciel dyplomowany wykształcenie: wyższe magisterskie – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe,oligofrenopedagogika, 
 Angelika Serafin nauczyciel kontraktowywykształcenie : wyższe magisterskie – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z arteterapią,logopedia,

Żaneta Kaczmarek 

nauczyciel stażysta

wykształcenie: wyższe magisterskie: edukacja wczesnoszkolna z arteterapią

Monika Wasek

nauczyciel kontraktowy

wykształcenie: wyższe magisterskie : wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,

oligofrenopedagogika,

 

Weronika Majewska- j. angielski 

nauczyciel mianowany

wykształcenie: wyższe magisterskie: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim

Ks. Daniel Zarębski

Pomoc nauczyciela:

Beata Walczak

Weronika Radajewska

Pracownicy obsługi :

Bożena Radajewska - kucharka 

Dorota Berezicka -pomoc kuchenna
Maria Baranek - sprzątaczka