Publicznego Przedszkola „Calineczka” w Czarnymlesie

 

Dyrektor:

Maria Radajewska nauczyciel dyplomowanywykształcenie: wyższe magisterskie – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

z arteterapią,

kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej,

 

Nauczycielki :

Aneta Roganauczyciel dyplomowany

wykształcenie: wyższe magisterskie – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe ,

oligofrenopedagogika,

 

Bernadeta Niełacna  nauczyciel dyplomowany

wykształcenie: wyższe magisterskie – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe,

oligofrenopedagogika,

 

 Angelika Serafinnauczyciel kontraktowy

wykształcenie : wyższe magisterskie – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z arteterapią,

 

Weronika Majewska

nauczyciel kontraktowy

wykształcenie: wyższe magisterskie: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z jęz. angielskim

 

Monika Wasek

nauczyciel kontraktowy

wykształcenie: wyższe magisterskie : wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna,

oligofrenopedagogika,

 

Aneta Słowińska

nauczyciel kontraktowy

wykształcenie: wyższe magisterskie : wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

 

Ks. Witold Dolny

nauczyciel mianowany

wykształcenie: wyższe magisterskie : teologia

Pomoc nauczyciela:

Malwina Wilczyńska

Dagmara Zimniak


Pracownicy obsługi :

Bożena Radajewska - kucharka 
Dorota Berezicka pomoc kuchenna 
Beata Walczak pomoc kuchenna
Maria Baranek - sprzątaczka