NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z HISTORII

Przedszkole w Czarnymlesie założone zostało przez Zgromadzenie Sióstr od Św. Józefa i prowadzone było pod nazwą Ochronka Parafialna Św. Józefa w Czarnymlesie od 1945-1948r.
W roku 1948 budynek został przejęty przez Zarząd Gminy Czarnylas i powstało jedno oddziałowe, pięciogodzinne Przedszkole prowadzone i utrzymywane przez władze gminne Czarnegolasu.

W roku 1978 przedszkole zapewniało dzieciom opiekę przez 9 godzin dziennie. Od początku swego istnienia w przedszkolu organizowane były działania mające na celu poprawę warunków pracy, pobytu dzieci w przedszkolu .

W 1987 z uwagi na dużą liczbę dzieci chcących uczęszczać do przedszkola utworzono drugi oddział. Rodzice w czynie społecznym dobudowali magazyn, zagospodarowano i wyposażono drugą salę zajęć .

W 1996 dzięki staraniom władz gminy staliśmy się pierwszym ekologicznym przedszkolem w gminie gdyż założono centralne ogrzewanie na gaz.

Rok 1998 jest rokiem szczególnym w historii naszego przedszkola, w tym to roku nasza placówka uroczyście obchodziła 50 lecie swego istnienia. Uchwałą Rady Gminy Przygodzice nadano jej imię jednej z bohaterek baśni H.Ch. Andersena ”Calineczki” (7.06).

W Roku 1999 kończy wieloletnią pracę p. Mirosława Nieruchalska a stanowisko dyrektora placówki obejmuje p. Maria Radajewska W Roku 2003 ( marzec ) dzięki staraniom wójta Gminy Przygodzice Pana Przemysława Kaźmierczaka i ówczesnego Radnego Pana Czesława Noskowicza udaje się uregulować sprawy własności budynku przedszkola z Kościołem Ewangelickim i przedszkole „bezpieczne” o dalsze istnienie może funkcjonować i rozwijać się dalej.

Od roku 1999 przedszkole nasze zyskiwało na urodzie dzięki wymianie dachu , okien, drzwi wewnętrznych i wejściowych. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej, odnowienia pomieszczeń przedszkola. Przeprowadzono remont dachu na budynkach gospodarczych, odnowiono ich elewacji, wzbogacono również plac zabawa w nowe przyrządy.

W roku 2007 położono kostkę brukową na drodze prowadzącej do przedszkola i parkingu przed przedszkolem. W tym samym roku nasza placówka dostosowała się do nowych wymagań Sanepidu – dokonano modernizacji bloku kuchennego.

W roku 2008 zainstalowano biologiczno – mechaniczną oczyszczalnie ścieków .

Rok 2009/2010 to wyposażenie placu zabaw w nowe sprzęty zabaw dla dzieci zakupione ze środków Rady Rodziców i z środków pozyskanych od sponsorów.

W roku 2011 wykonano nowe ogrodzenie przy przedszkolu, a wejście na plac zabaw wyłożono kostką brukową.

W latach 2008 i 2012 Publiczne Przedszkole „Calineczka” zostało wyróżnione Dyplomem Uznania za pracę i zaangażowanie na rzecz Rozwoju Gminy Przygodzice.

DZIEŃ DZISIEJSZY

Obecnie do Publicznego Przedszkola „Calineczka” w Czarnymlesie uczęszcza 50–ro dzieci w wieku od 2.5 do 6 lat. Sytuacje edukacyjne organizowane są w dwóch grupach zbliżonych wiekowo – grupie 3-4 i 5-6 latków. W przedszkolu zatrudnione są 4 nauczycielki ( w tym dyrektor przedszkola ) oraz trzech pracowników obsługi. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.00. Do sukcesów naszej placówki i miejsca w którym teraz się znajduje przyczyniło się wiele osób : zarówno byli, obecni pracownicy, Rodzice jak również i przede wszystkim władze gminne i lokalne, które doceniają pierwszy szczebel w edukacji dziecka jakim jest przedszkolne. Nie można też pominąć dużego znaczenia sponsorów i pomocy społeczeństwa lokalnego w budowaniu dobrego wizerunku Publicznego Przedszkola „Calineczka” w Czarnymlesie. Przedszkole nasze, które nosi imię Calineczki wiele miejsca w pracy poświęca twórczości H Ch. Andersena. Wielkie piękno i trwała wartość baśni Andersena polegają na tym, że pokazują życie takim, jakie jest, tłumaczą dzieciom świat, uczą je wrażliwości i współczucia, pomagają oswoić emocje. Ich treść jest dla nas niekończącą się inspiracją do wielu działań i pomysłów inscenizacji, konkursów, spotkań….