12 stycznia 2019 Przedszkole „Calineczka ” w Czarnymlesie zorganizowało wyjątkową uroczystość.Wg scenariusza opracowanego przez nauczycielkę Anetę Rogę nasi zdolni i wspaniali przedszkolacy dostarczyli wszystkim gościom wielu pozytywnych wrażeń i niesamowitych emocji. Niezwykli goście uroczystości docenili artystyczne prezentacje dzieci i pracę organizatorów. Cennym elementem wydarzenia był występ „Czarnoleskich nutek” z miejscowego Klubu Seniora oraz prezentacja absolwentki przedszkola Laury Zygmunt wraz z taneczną rolą kadry pedagogicznej przedszkola.

 

FILMIKI

Polka dla babci i dziadka

Krakowiak