Dodatkowe dokumenty do wglądu dla rodziców:

Ramowy rozkład dnia

Podstawa programowania wychowania przedszkolnego

RODO

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Statut Przedszkola

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2016