jadl

 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „CALINECZKA” W CZARNYMLESIE – do pobrania

Ramowy rozkład dnia

Podstawa programowania wychowania przedszkolnego

RODO

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Statut Przedszkola

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2016