Dodatkowe dokumenty do wglądu dla rodziców:

Ramowy rozkład dnia

Podstawa programowania wychowania przedszkolnego

Program wychowawczy

Statut Przedszkola

Program profilaktyczny

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2016