Ramowy rozkład dnia w grupach :  3-4 latków „motyli”4-5 latków „rybek”

PORANEK

6.30 – 8.00 

Schodzenie się dzieci – zabawy dowolne. Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych sytuacjach.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00 – 8.30

Zabawy z inicjatywy dzieci, zabawy dowolne lub zabawy z udziałem nauczyciela.

Obserwowanie dzieci, diagnozowanie ich zachowań i umiejętności.

Wspomagacie i korygowanie rozwoju ich rozwoju – praca z dziećmi z deficytami rozwojowymi oraz z dziećmi zdolnymi.

8.30 – 9.00

Czytanie bajek, zabawy logopedyczne, zabawy w kole, gimnastyka poranna

9.00 – 9.30

Śniadanie i realizacja zadań w tym zakresie

9.30 – 10.00

Zajęcia edukacyjne realizowane wg programu wychowanie przedszkolnego, wielozmysłowe poznanie świata, poszukiwanie rozwiązań problemów w ramach czterech obszarów Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, rozwijanie czynności intelektualnych potrzebnych w dalszej edukacji.

10.30 – 10.45

II Śniadanie (przekąska)

10.45 – 11.30

Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i społeczne.

Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci.

11.30 – 12.30

Praca indywidualna – wspomaganie rozwoju dziecka.

Przygotowanie do obiadu: pełnienie dyżurów, czynności sanitarno-higieniczne, rozwój samodzielności w ramach samoobsługi.

12.00 – 13.00

Obiad: kulturalne zachowanie przy stole, realizacja zadań programowych w tym zakresie. Czynności higieniczne po posiłku.

POPOŁUDNIOWĄ PORĄ

13.00 – 14.30

Relaks poobiedni: słuchanie muzyki, bajek. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju (ochrona układu nerwowego).

Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka: zapewnienie lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie aktywności i samodzielności, swobodne zabawy w Sali i na powietrzu.

W grupie dzieci 4-5letnich: zajęcia dodatkowe.

14.00 – 16.00

Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, zabawy dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, zabawy organizowane z całą grupą, rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia w grupie 4-5-6 latków „żabek” 

PORANEK

6.30-8.30

Schodzenie się dzieci. Praca indywidualna i w małych grupach o charakterze stymulacyjno-korekcyjno-kompensacyjnym. Wspólnie z dziećmi przygotowanie pomocy do zajęć. Obserwacja pedagogiczna.

8.30-9.00

Zabawy ruchowe z całą grupą. Czynności porządkowo-higieniczne.

9.00-9.30

Śniadanie-wpajanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole                     i spożywania posiłków. Higiena jamy ustnej (mycie zębów).   

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

9.30-10.30

Realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

10.30-11.00

Czynności porządkowo-higieniczne. Przekąska.

11.00-12.30

Swobodne i organizowane zabawy oraz ćwiczenia w Sali i na powietrzu                   z wykorzystaniem sprzętów i zabawek terenowych. Obserwacje przyrodnicze oraz społeczne, spacery, wycieczki, teatrzyki i koncerty.

12.30-13.00

Czynności porządkowo-higieniczne. Obiad.

POPOŁUDNIOWĄ PORĄ

13.00-14.00

Utrwalanie wiadomości poprzez zabawę , kolorowanie obrazków, mandali, układanie puzzli, ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia, muzykoterapia.

14.00-15.30

Zabawy dowolne dzieci. Prace porządkowo-organizacyjne. Rozchodzenie się do domu.
Dodatkowe dokumenty do wglądu dla rodziców:

 

Podstawa programowania wychowania przedszkolnego

Program wychowawczy

Statut Przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola

Program profilaktyczny

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2016